2018 Özel Yetenek Sınavı Hakkında Duyuru

ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI

BÖLÜM

PROGRAM

KONTENJAN

Görsel İletişim Tasarımı

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

15

Heykel

Heykel Anasanat Dalı

15

Müzik

Müzik Anasanat Dalı

20

Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı

10

Resim

Resim Anasanat Dalı

20

Seramik ve Cam Tasarımı

Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı

15

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE ŞARTLARI

 1. Başvurular http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresi ile elektronik ortamda yapılacak, şahsen ve posta ile başvuru geçersizdir ve işleme alınmayacaktır.
 2. Belgeler http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresine PDF formatında yüklenecektir.
 3. Elektronik işlemin online onaylanması ile oluşacak “Başvuru Belgesi” çıktısının alınması gereklidir.
 4. Başvurular 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 5. T.C. Vatandaşı olmak.
 6. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 7. 2018 TYT'den en az 180 puan almış olmak.

BAŞVURU VE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. 2018 TYT Sonuç Belgesi
 2. Başvuru Belgesi (http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresinden alınmış çıktı) (sadece sınava girerken gereklidir)
 3. Nüfus Cüzdanı
 4. Lise ve Dengi Okul Diploması
 5. Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde ve yüz hatları kolaylıkla tanınabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 6. Kesin kayıtlarda 2 adet vesikalık fotoğraf ve diğer belgelerin aslı ile beraber 1 adet fotokopisini dosyalanmış olarak kayıt bürosuna teslim edilecektir. Elektronik ortam başvurusu yapmayan veya kesin kayıtta gerekli evrakı teslim etmeyen aday başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SINAV TARİHLERİ 16-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Sınav sonuç listeleri Fakülte binaları ile WEB sitesinde 28 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecektir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ

Kesin kayıtlar 03-04 Eylül 2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır. Yedekler için kayıt tarihi ise 05-06 Eylül 2018 tarihleri arasındadır.