Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Danışmanlar

1. Sınıflar Danışmanı

Arş. Gör. Behiye Aycan ERARSLAN

behiyeaycan@gmail.com

34209

2. Sınıflar Danışmanı

Arş. Gör. Mehmet Emin AYKURT

aykurt@erciyes.edu.tr

34207

3. Sınıflar Danışmanı

Arş. Gör. Behiye Aycan ERARSLAN

behiyeaycan@gmail.com

34209

4. Sınıflar Danışmanı

Arş. Gör. Mehmet Emin AYKURT

aykurt@erciyes.edu.tr

34207