Resim Bölümü

Danışmanlar

1. Sınıflar Danışmanı

Öğr.Gör.DrEda OCAK KARAKUŞ

eocak@erciyes.edu.tr

34000

2. Sınıflar Danışmanı

Arş.Gör.Dr.Sevgi NARMAN ÇAL

34000

3. Sınıflar Danışmanı

Yrd.Doç.A. Kürşad ALBAYRAK

akalbayrak@erciyes.edu.tr

34000

4. Sınıflar Danışmanı

Öğr.GörNevin ENGİN

nengin@erciyes.edu.tr

34000