Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

Danışmanlar

1. Sınıflar Danışmanı

Öğr. Gör. Maged Mohamed Zaky HASSAN

magedhassan@erciyes.edu.tr

34252

2. Sınıflar Danışmanı

Öğr. Gör. Ebru ÇITAK

ecitak@erciyes.edu.tr

34254

3. Sınıflar Danışmanı

Arş. Gör. Setenay SİPAHİ

setenaysipahi@erciyes.edu.tr

34046

4. Sınıflar Danışmanı

Arş. Gör. Mehtap MORKOÇ

mmorkoc@erciyes.edu.tr

34046