Bölümlerin Danışman Listeleri

Ders kayıtları, intibak ve muafiyet işlemleri  öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün sınıf danışmanları tarafından yapılmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılı Danışman Listesi

Bölüm Adı

Sınıfı

Danışman Adı ve Soyadı

Heykel Bölümü

1

Öğr. Gör. Ayla KOÇER

 

2

Öğr. Gör. Sedat ÇAMLIKLI

 

3

Arş. Gör. Dr. Mustafa SEVİNÇ

 

4

Arş. Gör. Dr. Aslı ASLAN

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1

Arş. Gör. Behiye Aycan ERARSLAN

 

2

Arş. Gör. Mehmet Emin AYKURT

 

3

Arş. Gör. Behiye Aycan ERARSLAN

 

4

Arş. Gör. Mehmet Emin AYKURT

Müzik Bölümü

1

Öğr. Gör. Mehmet ATEŞ

 

2

Arş. Gör. Bahar ÖZŞEN

 

3

Öğr. Gör. Zülfikar ÖZFINDIK

 

4

Öğr. Gör. Emre ERDOĞAN

Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı

1

Arş. Gör. Tolga ÖZDEMİR

 

2

Öğr. Gör. Kandemir Yiğit ALKAN

 

3

Öğr. Gör. Kandemir Yiğit ALKAN

 

4

Öğr. Gör. Süheyla ÖZDEMİR

Resim Bölümü

1

Öğr. Gör. Dr. Eda KARAKUŞ

 

2

Öğr. Gör. Rahşan AKARSU

 

3

Arş. Gör. Sevgi ÇAL

 

4

Dr. Öğr. Üyesi A. Kürşat ALBAYRAK

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

1

Arş. Gör. Setenay SİPAHİ

 

2

Arş. Gör. Mehtap MORKOÇ

 

3

Arş. Gör. Setenay SİPAHİ

 

4

Arş. Gör. Mehtap MORKOÇ