Ders Kayıtları Hakkında Önemli Duyuru

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

Üniversitemiz Akademik Takviminde 2018 güz yarıyılı ders kayıt ve ders ekle-sil tarihlerimiz şu şekilde belirlenmiştir:

10-18 Eylül 2018 Ders Kayıt Haftası
19-21 Eylül 2018 Ders Ekle Sil Haftası

Ders kayıt haftası derslerini seçip onaya göndermeyen öğrenciler ders ekle sil yapamayacaktır ve 2018 güz dönemi eğitim haklarından faydalanamayacaktır. Lütfen gereken hassasiyeti gösteriniz.