ERÜ GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne Çizgi Film ve Animasyon Eğitim Programı için Avrupa Birliği Desteği

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi geleceğin çizgi film ve animasyon eğitiminin tasarlanması konusuna yönelik Avrupa Birliği Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Desteği Almaya hak kazanmıştır. Proje ile çizgi film-animasyon sektöründe kullanılan teknolojiler ve bunun getirisi olan yaklaşımlar ile uyumlu bir eğitim müfredatı tasarlanması başta olmak üzere alana yönelik güncel eğitsel materyal ve araçlar üretilmesi ve sektör ile eğitim kurumları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak bilginin üretilmesi amaçlanmaktadır.

İşgücü piyasası ve akademideki ihtiyaç ve beklentilere yönelik bir çerçevenin belirlenmesi, yüksek öğretim kurumları için akademik bir eğitim müfredatı oluşturulması, ayrıca deneyimsel ve yenilikçi ders materyallerinin geliştirilmesi projenin beklenen kısa vadeli etkileriyken, uzun vadede ise çizgi film ve animasyon sektörüne ve kariyerini bu yönde planlayan kişiler için dolaylı etkileri beklenmektedir.

Erasmus+ Ana Eylem 2 - Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203)  kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Levent ÇORUH’un koordinatörü olduğu, Öğr.Gör. Kürşat SAVAŞ, ve Okt. Onur TOPRAK görev aldığı “ Collaboration to Design an Innovative Curriculum for Animation Education”  başlıklı 2017-1-TR01-KA203-046117 numaralı Avrupa Birliği Projesi kabul edilmiştir.

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."