Fakültemizde TÜBİTAK 2209 fonları hakkında seminer düzenlenmiştir

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), lisans seviyesindeki öğrencilerin başvurabildiği TÜBİTAK 2209 A ve B fonlaryla ilgili bilgilendirme toplantısı ve ölğrencilerimizin proje kültürü kazanmaları açısından proje fikri gelişimiyle ilgili fakültemizde bir bilgilendirme semineri düzenlemiştir.Seminere fakültemiz bölümlerinden öğretim elemanı ve öğrenci bazında katılım sağlanmış konu dikkatle ele alınmıştır.

TÜBİTAK 2209 A ve B fonları kapsamında Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin 2016 ve 2017 yıllarında toplam 200'ü aşkın projesi kabul edilmiştir. Bu sayı ortalama 400 bin TL civarı araştırma desteğine tekabül etmektedir.