Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Ön Lisans ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları

28.02.2022

6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde yapılan değişiklik sonucunda azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Söz konusu Kanunun maddesinin uygulama esasları Üniversitemiz Senatosunun 03/02/2022 tarihli ve 03 sayılı toplantısında "Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Ön Lisans ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları" kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Fakültemiz öğrencilerinden 2021-2022 eğitim - öğretim yılında azami öğrenim sürelerini tamamlamış son sınıf öğrencilerine aşağıdaki takvimde belirtilen tarihlerde başvurmaları halinde 2 sınav hakkı verilecektir. 2 sınav hakkını kullanmak için 18 Mart 2022 mesai bitimine kadar ilgili öğrenciler Fakültemize dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır.

2 sınav hakkını kullanmak için başvuru yapan öğrencilerden katkı payı / öğrenim ücretlerini süresi içerisinde yatırarak sınava girmeye hak kazananların listeleri ileri bir tarihte fakülte web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Tarihleri
07 – 25 Mart 2022

Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti yatırma tarihleri
4 – 15 Nisan 2022

1. Sınav Tarihleri
13 Haziran – 03 Temmuz 2022

2. Sınav Tarihleri
1-21 Ağustos 2022