BAP Projeleri

Makam, Çalgı, Usul ve Söz Bileşenleri Açısından Kazak Halk Müziğine Genel Bir Bakış.

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
Tez Prj., YL

Yıl
2018


Tasarım Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Levent ÇORUH

Türü
NAP

Yıl
2018


İnersiyal Hareket Yakalama ve Hızlı Prototipleme Teknolojilerinin Stopmotion Karakter Animasyonu Üretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Levent ÇORUH

Türü
NAP

Yıl
2016


Gelenekten Gelen Tınılar "Aşık Meydani Türküleri"

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Levent DEĞİRMENCİOĞLU

Türü
NAP

Yıl
2015


Kentleşme Süreci Bağlamında Sivas'ta Davul Zurna Pratikleri

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
Tez Prj., DR

Yıl
2015


Uzunyayla Çerkezlerini Kültürel Kimlik/Müzik Oydaşmasında Müzakere Etmek

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Ali ÖZDEK

Türü
NAP

Yıl
2015


Bona Çalışması Uyarlamalarının Vurgu Kusurlarının Düzeltilmesi Amacıyla Bir Ses Eğitimi Yöntemi Olarak Kullanımı

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Kıvanç AYCAN

Türü
NAP

Yıl
2015


1928-2014 Yılları Müzik Süreli Yayınlarında Fikir Tartışmaları

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
Tez Prj., DR

Yıl
2014


Günümüz Anlayışında Mevlevilik ve Mevlevi Ayinleri

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
Tez Prj., DR

Yıl
2014


Kayseri / Felahiye Kaoleni ile Üretilen Seramik Bünyeler Üzerinde Sırlı Dekor Uygulamaları

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Nizam Orçun ÖNAL

Türü
NAP

Yıl
2014


Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Müzikli Oyunlar, Tiyatro Müziği Besteciliği ve Bu Alanın Günümüzdeki Durumu Üzerine Değerlendirmeler

Yürütücü
Doç.Dr. Fazlı ARSLAN

Türü
Tez Prj., DR

Yıl
2013


Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümlerindeki Flüt Programlarının Birbirini Tamamlayıcılığı Açısından İncelenmesi

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Afşın ÖNER

Türü
Tez Prj., YL

Yıl
2013


Max/Msp Tabanlı Mikrotonal MIDI Arayüz Tasarımı

Yürütücü
Doç.Dr. Gülay KARŞICI

Türü
Tez Prj., DR

Yıl
2012


Kültürel Kimlik Bağlamında Sivas Hafik Beydili Köyü Müzik Pratikleri

Yürütücü
Doç.Dr. Gülay KARŞICI

Türü
Tez Prj., DR

Yıl
2012


Geleneksel Türk Çalgı Müziği Virtüözlerinin Performans Gelişim Süreçlerindeki Öğrenme Modellerinin Çalgı Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
NAP

Yıl
2012


Geleneksel Türk Çalgı Müziği Üst Düzey İcracılarının Performans Gelişim Süreci ile Devlet Konservatuvarları Çalgı Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
Tez Prj., DR

Yıl
2012


Tarihi Yapıların Sanal Ortamda 3boyutlu ve Etkileşimli Deneyimlenmesine Yönelik Bir Grafik Yazılımının Geliştirilmesi: Kayseri Hunad (Huand) Hatun Medresesi Örneği Uygulaması

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Levent ÇORUH

Türü
NAP

Yıl
2012


Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümlerinde Piyano Eğitimi Sürecinde Türk Müziği Makam Dizilerinin Kullanılma Durumlarına Yönelik Bir Araştırma

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
Tez Prj., YL

Yıl
2011


Dış Mekan Seramik Heykel Uygulamalarında Farklı Malzeme Kullanımı

Yürütücü
Doç.Dr. Kaan CANDURAN

Türü
Tez Prj., YL

Yıl
2009


Avanos Yöresi Yerel Kil Örnekleri Üzerinde Düşük Dereceli Sır ve Sır Altı Boya Araştırmaları

Yürütücü
Doç.Dr. Kaan CANDURAN

Türü
NAP

Yıl
2007


Batılılaşma Sürecinde Osmanlı Tezhip Sanatı

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Başak Burcu TEKİN

Türü
Tez Prj., DR

Yıl
2005


Orkestra Eşliğinde Ud ve Makamsal Ezgilerimiz

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
NAP

Yıl
2005


Türk Din Müziği ve Rum Ortodoks Kilise Müziği Örneklerinin Tarihsel Bağlamda Makamsal ve Sembolik Açılardan Karşılaştırmalı İncelemesi

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
Tez Prj., DR

Yıl


Çalgı Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Yürütücü
Dr.Öğr.Üyesi Levent DEĞİRMENCİOĞLU

Türü
Tez Prj., DR

Yıl
-


Nazariyat Aktarımında Bir Dönüşümün Seyri: 18. Yüzyıldan Günümüze Farklılaşarak Ulaşan Makamlar Üzerine Anlatımlar ve Taksim Örnekleri

Yürütücü
Prof.Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU ÖNER

Türü
NAP

Yıl
-


Görsel Sanat Araştırmalarında A/R/T/Ografi Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme

Yürütücü
Doç.Dr. Aygül AYKUT

Türü
Tez Prj., YL

Yıl
-


Çağdaş Sanatta Yabancılaşma Kavramı Rolü ve Kapsamı

Yürütücü
Doç.Dr. Aygül AYKUT

Türü
Tez Prj., YL

Yıl
-


Türkiyede Kuşaklararası Bakış Açısından Çağdaş Feminizm Sanat Pratikleri Kuramları ve Aktiviteleri

Yürütücü
Doç.Dr. Aygül AYKUT

Türü
Tez Prj., YL

Yıl
-


Çağdaş Sanat Yapıtlarında Narsisizm Olgusu ve Estetik Bağlamı

Yürütücü
Doç.Dr. Aygül AYKUT

Türü
Tez Prj., YL

Yıl
-