Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Tarihçesi

Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü henüz eğitim programlarına hazırlık aşamasındadır.

Amacı

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, köklü geçmişi olan geleneksel değerleri anlayabilen, araştırma ve koruma ruhu olan, günümüzdeki gelişmeler doğrultusunda çağdaş ve özgün yaratılar oluşturabilme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Lisans programlarında sanat ve tasarım ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler, anasanat dalında uzmanlaşmak üzere tasarım teknikleri ve mesleki bilgiler verilir.

Olanaklar

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kurulum ve hazırlık aşamasındır, Henüz öğrenci alımı gerçekleştirmemektedir.

Eğitim Kazanımları ve İş Ağı

Geleneksel Türk Sanatları bölümünden mezun olan öğrenciler, lisans diplomasına ve sanatçı ünvanı almaya hak kazanırlar. Minyatür, tezhip, cilt sanatlarında tarihi yazma eser restorasyonu yapabilmekte, müze ve kütüphane gibi kurumlarda görev alabilmektedirler. Tezhip, minyatür, cilt, kalemişi, ebru dallarında özgün ve çağdaş eserler verebilmekte, ayrıca desen bilgileri ile farklı sektörlerde de (tekstil vs.) iş imkanı bulabilmektedirler. Üniversitelerde Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinde akademisyenlik yapabilir, fosmasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel kuruluşlarda eğitimci olabilirler. Mimari süsleme ve restorasyon yapabilme yetisine haiz olarak mezun olurlar ve ilgili alanlarda görev alabilirler.