Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tarihçesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2005 yılında kurulmuş olup aynı yıl grafik anasanat dalına öğrenci almıştır. Zamanla akademik kadrosunun gelişimi ile görsel iletişim ve animasyon anasanat dallarına da öğrenci almayı hedeflemektedir.

Amacı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nün amacı, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektir. Teorik ve uygulamaya dayalı çağdaş eğitim programı ve kavramsal problem çözme yetisini geliştiren dersler yardımıyla öğrencilerini, hem tasarım problemlerini çözebilir hem de tasarım ve üretim sürecinde bilgisayar teknolojileri ve tasarım yazılımlarını en verimli biçimde kullanabilir duruma getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Bölüm piyasa ile kurduğu yakın ilişki sayesinde, öğrencilerin gerçek tasarım problemleriyle yüz yüze gelmesini sağlayıp, hayata aktarılabilecek kurum destekli projeler yapılmasına da ortam hazırlamaktadır.

Olanaklar

Bölüm, bünyesindeki özgün baskı resim atölyesi, serigrafi atölyesi, yazılım ve donanım açısından gelişmiş bilgisayar laboratuvarları ile öğrencilerin tüm projelerini  hayata geçirmelerine imkân verecek durumdadır.

Eğitim Kazanımları ve İş Ağı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi, reklam ajansları, yayın kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, film ve animasyon stüdyoları, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi görsel iletişim ile ilgili pek çok alanda çalışabilirler. Adli ve tıbbi illüstratör, basılı yayın illüstratörü ve üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.