Heykel Bölümü

Tarihçesi

Heykel Bölümü 1994-1995 Eğitim-öğretim yılında Lisans Eğitime başlamıştır. Kuruluşundan itibaren hızlı bir gelişim süreci sergileyen bölüm sanat eğitimi yanında sergiler, çalıştaylar, seminerler ve kamusal alan heykelleri gibi çeşitli sanat faaliyetleriyle hem üniversite içinde hem üniversite dışında sanat üretimine katkıda bulunmuştur. Eğitim öğretim olanakları yanında kadrosunu geliştiren Heykel Bölümü teori ve uygulamayı esas alan çağdaş bir anlayışta eğitim hayatını sürdürmektedir. 

Amacı

Geleneksel sanat eğitimini göz önünde bulundurarak, çağdaş sanat profilini esas alan Heykel Bölümü kuramsal ve deneysel çok boyutlu, uygulamalı imge, ışık, malzeme ve mekan etkileşimi içinde bireysel becerilere yaratıcı bir boyut kazandırarak, plastik anlamda üretken, yaratıcı akıl gücüyle donanmış bireyleri sanat hayatına kazandırmayı hedefler. 

Olanaklar

Salt sanat yapma olanakları yanında, bazı pratik, tarihi ve güncel sanat yapma pratiklerini de içinde barındıran müfredatın gerçekleştirilmesi ortam ve olanakları gerekli kılar. Bu amaçla, çağın sanat anlayışına uygun, basitten karmaşığa, öteleyici bir sanat eğitimi veren Heykel Bölümü sanat eğitimini teorik derslikler yanında, uygulamaya yönelik plastik olanaklar sunan Desen, Modelaj, Ahşap, Metal, Taş ve serbest uygulama atölyelerinde gerçekleştirir. Ayrıca, bölüm öğrencileri bireysel ilgi ve becerilerine bağlı olarak eğitim süreci içerisinde, Fakültenin diğer bölümlerinden de seçmeli dersler alabilmektedirler.  Bu Kapsamda, Heykel Bölümü Müfredatı ülkemiz üniversiteler düzeyinde sanat eğitimi veren diğer sanat okullarının müfredatlarıyla bir uyumu gözettiği gibi Avrupa Üniversiteler Birliği şartlarına ve kredilendirme esaslarına da uygundur. 

Eğitim Kazanımları ve İş Ağı

Heykel Bölümü mezunları sanatçı olarak sanat hayatlarını sürdürebilecekleri gibi, sanat eğitimcisi,  sanat danışmanı ve diğer tasarım alanlarında da iş olanağı bulabilmektedirler.