Heykel Bölümü

Danışmanlar

1. Sınıflar Danışmanı

Öğr. Gör. İsmayıl HÜSEYNOV

ihuseyinov@erciyes.edu.tr

34103

2. Sınıflar Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ASLAN SEVİNÇ

asliaslan@erciyes.edu.tr

34101

3. Sınıflar Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SEVİNÇ

m.m.sevinc@windowslive.com

34101

4. Sınıflar Danışmanı

Öğr. Gör. Sedat ÇAMLIKLI

scamlikli@erciyes.edu.tr

34102