Müzik Bölümü

Tarihçesi

Fakültemiz Müzik Bölümü 1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılında Müzik Bilimleri adıyla kurulmuş, 1998-1999 eğitim ve öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.  Müzik bölümü Müzik Anasanat Dalı ve Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı olmak üzere iki programa öğrenci kabul etmektedir. Müzik Anasanat Dalı programının kontenjanı 20, Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı programının kontenjanı ise 10 kişi olarak belirlenmiştir.

Amacı

Performans ağırlıklı bir eğitim programına sahip olan Müzik Bölümü, mezun olan öğrenciler için müziğin hem performansa yönelik hem de teorik alanlarında uzmanlaşmalarını amaçlar. Her iki anasanat dalında yer alan, sanatçı öğretim elemanları ile teori ve performans alanında nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Müzik Bölümü, geleneksel bağları ile ilişkisi kuvvetli, çağdaş eğitim yaklaşımlarını geleceğin gözüyle harmanlayan bir öğretim anlayışı benimsemiştir. Mevcut Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden farklı olarak programında Türk Müziği derslerinin ve çalgılarının yer alması bölümümüzün ayrıcalıklı taraflarından biridir. 

Müzik Anasanat Dalı programı, genel müzik eğitiminin geleneksel müziklerimizle eşit ağırlıkta verildiği bir öğretim programıdır. Programda, Temel Müzik Kuramları, Armoni, Müzik Tarihi, Müzik Edebiyatı, Sanat Felsefesi, Müzik Formları, Çalgı Bilgisi, Osmanlıca, Türk Klasik Müziği Kuramı, Türk Halk Müziği Kuramı vb. dersler ile teori alanında, Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel, Flüt, Gitar, Ud, Kanun, Ney, Bağlama, Türk Klasik Müziği Repertuarı, Türk Halk Müziği Repertuarı ve Şan dersleri ile performans alanında eğitim vermeyi amaçlamaktadır. 

Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı programı ise geleneksel müziklerimizin eğitiminin verildiği bir öğretim programıdır. Programda, Temel Müzik Kuramları, Sanat Tarihi, Genel Müzik Tarihi, Sanat Felsefesi, Osmanlıca, Müzik Formları, Türk Klasik Müziği Kuramı, Türk Halk Müziği Kuramı vb. dersler ile teori alanında, Ud, Kanun, Ney, Bağlama, Türk Klasik Müziği Repertuarı, Türk Din Müziği ve Türk Halk Müziği Repertuarı dersleri ile performans alanında eğitim vermeyi amaçlamaktadır. 

Kültür, tarih ve kimlik bilincimizin genç nesle aktarılmasında etkin rolü olan bu dersler, teorik ve uygulamalı yönleri ile müzik geçmişimizin incelikli tüm yönlerini öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir. Müzik sanatı üzerinden öğrencilere davranış estetiği kazandırma, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş duyarlı bireyler yetiştirme gibi insan vasıflarına yönelik hedefler de bölümün öncelikleri arasındadır. 

Olanaklar

Fiziki olarak, modern bir altyapıya sahip olan bölümde, yalıtımlı bireysel çalışma ve öğretim elemanı odaları, akıllı derslikler, koro ve orkestra çalışma odaları ve profesyonel ses sitemleri ile donatılmış 200 kişilik bir konser salonu mevcuttur. 

Amerika Birleşik Devletleri, Kırgızistan, Azerbaycan gibi ülkelerden öğretim elemanlarının kadromuzda bulunması ve sanatsal tecrübelerin uluslararası boyutlardaki paylaşımı, öğrencilerimizin eğitimine avantaj olarak yansımaktadır. 

Bölüm bünyesinde sık sık konser, söyleşi, workshop vb. türde etkinlikler düzenlenmekte, bu etkinliklere alanının önemli isimleri davet edilmektedir. Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan, Melihat Gülses, Erol Parlak, İsmail Altunsaray, Cihat Aşkın, Bülent Evcil, Ulucan Kardeşler, Ozan Tunca vb. gibi sanat dünyasının önemli isimlerinin öğrencilerle buluşturulması, bilgi ve görgü paylaşımının gerçekleştirilmesi bölümün önemsediği faaliyetler arasındadır. Öte yandan Batı ve Türk müziği alanında çeşitli akademik toplulukların, öğrenci korolarının ve öğrenci orkestralarının gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerle de, şehrin ve ülkenin sanat hayatına aktif katkıda bulunulmaktadır. 

Müzik bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleriyle işbirliği kurarak Leonardo, Erasmus ve Farabi programları kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi çalışmaları da gerçekleştirmektedir. 

Eğitim Kazanımları ve İş Ağı

Öğrenciler bölümden mezun olduktan sonra sanatçı, araştırmacı, eleştirmen, sanat danışmanı veya müzik yönetmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca Batı ve Türk müziği alanındaki topluluklarda, orkestra ve korolarda icracı olarak, güzel sanatlarla ilgili eğitim kurumlarında da akademik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca MEB’e bağlı kurumlarda müzik öğretmeni olarak çalışabilirler.