Resim Bölümü

Tarihçesi

Resim Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluşu ile birlikte 1993 yılında aktif olarak eğitim öğretime başlamıştır. 4 yıllık lisans sürecinin ardından, 1997 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2006 yılında, Güzel Sanatlar Enstitüsünün fakülte bünyesinde kurulmasıyla, yüksek lisans ile sanatta yeterlilik programları resim bölümü tarafından açılmış ve lisansüstü alanda da eğitim verilmeye başlanmıştır.

Amacı

Resim bölümü, öğrencilerine sanatın kuramsal ve uygulamalı disiplinlerini dengeli şekilde kavratarak onların özgün, bireysel ifade biçim ve anlayışlarını oluşturmalarını, sanatın doğası ve kökenine ilişkin farklı araştırma ve anlatım yollarını keşfetmelerini sağlamak üzere eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, çağdaş sanat anlayışı içinde edindikleri bilgi, deneyim ve becerileri, yaratıcı güç ile sezgisel süreçlerle birleştirip, yeni yaklaşımlar içeren görsel eserlere dönüştürebilmeleri lisans ve lisansüstü düzeyde, görsel, yazılı ve sözel olarak da çağdaş sanat dünyasının üretken bir parçası olarak aktif rol almaları amaçlanmaktadır.

Olanaklar

Bölümümüz öğrencilerine, sanatın doğası, temel kavramları ve dilini açıklayan, sanatın çağlar boyu kat ettiği yolu anlatan,  derinlemesine yorumlar yapma ve çağdaş sanat dinamiğini göz önüne sermeye yönelik zorunlu ve seçmeli olarak planlanmış bir dizi kuramsal ders sunmaktadır. Bunun yanında temel resim eğitimi, desen gibi uygulamaya yönelik olarak suluboya, yağlı boya teknikleri, özgün baskı alanında gravür, serigrafi, litografi gibi değişik teknikleri deneme imkanları sunan resimsel tekniklerin yanında mozaik ve kağıt atölye uygulamaları içeren dersler,  resim bölümü programında yer almaktadır. Ayrıca bilgisayar destekli tasarım ve çizim çalışmalarının gerçekleştirildiği çağdaş anlayışla kurgulanmış bir dizi ders de yine resim bölümü öğrencilerine, lisans ve lisansüstü düzeyde sunulmaktadır. 

Resim bölümü binası çağdaş derslik ve atölye donanımları yanında geniş sergileme alanları bulunan özelliği ile etkin eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için tüm imkânlara sahiptir.

Eğitim Kazanımları ve İş Ağı

Resim Bölümü öğrencilerine en başta kendi fakültelerinde lisansüstü eğitim fırsatı sunmaktadır. Böylelikle lisans eğitiminin devamında akademik çalışmalar sürdürmek ve bu yönde kendisini yetiştirmek isteyen öğrencilerimiz lisansüstü eğitim ile akademik hayatın bir parçası olma olanağına sahiptirler. Bunun  yanında mezun olma durumundaki öğrencilerimiz, yine üniversitemiz bünyesinde verilmekte olan, formasyon eğitimi alarak dilerlerse görsel sanatlar öğretmeni olabilir ve MEB bünyesinde ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışabilirler.  Resim bölümü mezunları sanatçı, özel kamu ve kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili kurumlarda araştırmacı olarak da çalışabilirler.