Resim Bölümü

Danışmanlar

1. Sınıflar Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi A. Kürşad ALBAYRAK

akalbayrak@erciyes.edu.tr

34067

2. Sınıflar Danışmanı

Öğr. Gör. Dr. Eda OCAK KARAKUŞ

eocak@erciyes.edu.tr

34064

3. Sınıflar Danışmanı

Öğr. Gör. Rahşan AKARSU

temeltas@erciyes.edu.tr

34065

4. Sınıflar Danışmanı

Arş. Gör. Dr. Sevgi NARMAN ÇAL

sncal@erciyes.edu.tr

34053