Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

Tarihçesi

Fakültemiz Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü 2006-2007 eğitim öğretim yılında Öğretim Üyesi Kaan Canduran öncülüğünde Seramik Bölümü dört yıllık lisans eğitimine başlamış ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Amacı

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü lisans eğitiminin ana hedefi, öğrencilere görsel sanatlar alanında çok yönlü düşünebilme yetisini ve disiplinler arası sanat görüşünü kazandırmaktır. Bu hedef doğrultusunda bölümümüzün amacı, gelişen teknolojiler göz önünde bulundurularak öğrencilere seramik sanatı alanında temel bilgileri kazandırmak, araştırma ve tasarım tekniklerini, sanatsal düşünce ve yetilerini geliştirmek ve bu yetileri özgün bir biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır.

Olanaklar

Bölümümüz seramik atölyeleri, kimya laboratuvarı, alçı atölyesi, torna atölyesi, temel tasarım sınıfı, fırın ve sırlama odası, yüzey tasarımı atölyesi gibi fiziki olanaklara ve teçhizat donanımına sahiptir. Bilgisayar destekli tasarım dersleri fakültemiz bilgisayar laboratuvarlarında, teorik dersler fakültemiz akıllı sınıflarında, konferanslar ve sunumlar fakültemiz konferans salonlarında ve sergilerimiz Zafer Bayburtluoğlu sergi salonumuzda yapılmaktadır.

Türkiye'deki seramik sanatı eğitiminin niteliğini ve öğrenci profilini geliştirmek amacında olan bölümümüz Kapadokya bölgesinde bulunan geleneksel çömlekçilik merkezi Avanos'a yakınlığının avantajlarını da kullanmaktadır. Düzenli olarak yapılan çalıştaylar, bölgemizdeki seramik fabrikalarına yapılan teknik geziler, seminerler, sergiler, sempozyum katılımları ve misafir sanatçı davetleri bölümün sosyal, sanatsal ve akademik etkinlikleri arasındadır.

Eğitim Kazanımları ve İş Ağı

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü'nden mezun olan öğrenciler seramik fabrikalarında çalışıp seramik sanayisinde tasarım ve üretime katkıda bulunabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görev alabilecekleri gibi kurumlara ve özel şahıslara ait sanat galerilerinde, ayrıca müzelerde görev yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak mezun olmaktadırlar. Bölümümüz mezunları Pedagojik Formasyon sertifikası alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve özel eğitim kurumlarında sanat eğitimcisi olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca seramik ve tasarım atölyelerinde veya serbest seramik sanatçısı olarak kendi atölyelerinde çalışabilmektedirler. Lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp gerekli koşulları sağlayarak Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik Bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.