Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Bölüm Hakkında

Canlı hareketli görüntülerin sürekli filme alınması dışındaki tüm teknikler dahil olmak üzere, çizimler, bilgisayar grafikleri veya statik nesnelerin fotoğrafları ile film yapma sanatı veya süreci olarak tanımlanan animasyon ortaya çıktığı 1800’lü yıllardan günümüze gelene kadarki süreçte zamanın teknolojisine bağlı olarak gelişim göstermeye devam etmiştir. Sihirli Fenerler (magic lanterns) ve Zoetrope gibi icatlarla başlayan animasyon kavramı gelişim sürecinde cut-out ve cell (soğan-zarı) animasyon tekniği gibi geleneksel 2 boyutlu, stop-motion (kukla, kil vb.) tekniği gibi geleneksel 3 boyutlu ve bilgisayar üretimi 2 veya 3 boyutlu birçok tekniği geride bırakarak bugün sanal gerçeklik, motion-capture (hareket-yakalama), fotogrametri, rapid-prototyping (hızlı prototipleme) gibi sofistike teknolojileri ve önceki tekniklerin melezlenmiş yaklaşımlarını da kapsayan daha geniş bir kavram haline gelmiştir.

Günümüzde animasyonlar kendi doğal alanı olan çizgi film üretiminin çok ötesinde kullanım alanı bulmuş haldedir. Bunlardan başlıca örnekler şu şekildedir: etkileşimli eğitim ortamlarında, dijital oyun sektöründe, web sayfalarında, sinema filmlerinde ve görsel efektlerde, tv dizilerinde, reklamlarda, tehlikeli veya masraflı deneylerin simülasyonlarında, bilim alanında henüz teori halindeki fikirlerin ön görselleştirilmesinde, adli animasyonlarda (adli tıp vakalarının anlatımında), tıbbi animasyonlarda, belgesellerde, Metaverse gibi henüz yeni olan dijital dünyaların inşasında gerekli olan animasyon üretiminde animasyon alanının üretimlerine ihtiyaç hasıl olmuştur. Dolayısıyla böylesine geniş yelpazedeki sektörel gereksinimleri ideal düzeyde karşılayabilecek nitelikli eğitime sahip Animasyon Anasanat Dalı mezunlarının istihdam edilebilme potansiyeli son derece yüksek görülmektedir.

Sektördeki her nekadar animasyon ile yakın/ilgili diğer bölümlerden mezunların ve lise mezunlarının istihdamı görülüyor olsa da animasyon bölümü mezunlarının alanın gerektiğdiği nitelikli üretimleri karşılamak üzere belirlenmiş özel yeterlikleri mevcuttur.

Çizgi Film ve Animasyon Anasanat Dalı mezunları 4 yıllık eğitim sonunda hem kavramsal hem de Teknik anlamda edinecekleri sinema dili, film, video, animasyon, multimedia tekniklerine dair teorik bilgi ve uygulama becerileri ile film, video, oyun ve animasyon stüdyoları, reklam ajansları, multimedia yapım şirketleri, özel ve/veya resmi televizyon kurumları gibi içerik üretimine ihtiyaç bulunan işyerlerinde istihdam edilebilirler veya bireysel girişimlerde bulunabilirler. Bu bağlamda aşağıdaki ünvanlar ile çalışabilirler.

 1. Animasyon Sanatçısı
 2. İllüstratör
 3. Dijital Oyun Tasarımcısı
 4. Görsel Efekt Uzmanı
 5. Animasyon Yönetmeni
 6. Oyun/Çizgi Film Karakteri Tasarımcısı
 7. Stop-Motion Animatörü
 8. Film ve Video Editörü
 9. Storyboard Sanatçısı
 10. 3B Model Sanatçısı
 11. Işık, Rendering ve Compositing Sanatçısı
 12. Sanat Yönetmeni
 13. Adli / Tıbbi Animasyon Sanatçısı
 14. Çizgi Film ve Animasyon Senaryo Yazarı