Duyurular

Resim Bölümü Öğretim Elemanları ve Öğrencilerimizin 7 Projesi Tübitak Tarafından Desteklenecektir

22.11.2022

Fakültemiz Resim Bölümü öğrencileri, Resim Bölümü öğretim elemanları Arş. Gör. Deniz Ay ve Arş. Gör. Dilan Ay danışmanlığında, Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteğine projelerini hazırlayıp başvurmuşlar ve toplamda 7 proje için destek almışlardır. Projeler, sürdürülebilirlik güncel konusu üzerine geliştirilmiştir. Bu başarıları için öğrencilerimizi ve araştırma görevlilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Kabul edilen projelerin bilgileri aşağıdaki gibidir: Sorumlu Üretim ve Tüketim Konulu Hikaye Kitabı Projesi Resim Bölümü öğrencisi Eray Koç (Danışman: Arş. Gör. Deniz Ay) Doğada Yaşam Konulu Kısa Film ve Resim Projesi ​Resim Bölümü öğrencisi Eşe Macar (Danışman: Arş. Gör. Dilan Ay) Resim ve Fotoğraflarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bir Bakış Projesi ​Resim Bölümü öğrencisi Seda Polatdemir (Danışman: Arş. Gör. Dilan Ay) İklim Konulu Sanat Atölyesi Projesi ​Resim Bölümü öğrencisi Yağmur Karakaş (Danışman: Arş. Gör. Deniz Ay) Sanat Yolu İle Temiz Su ve Sanitasyon Bilinci Projesi ​Resim Bölümü öğrencisi Çisem Özyurt (Danışman: Arş. Gör. Deniz Ay) İklim Metaforları Projesi ​Resim Bölümü öğrencisi Aysun Akman (Danışman: Arş. Gör. Dilan Ay) Su Dünyası Konulu Dijital Ortamda Baskı Resim Projesi ​Resim Bölümü öğrencisi Emine Sekmen (Danışman: Arş. Gör. Dilan Ay)

TÜBİTAK 2209-A/B Proje Eğitim Semineri Düzenlenecektir

21.10.2022

Değerli Öğrenciler, TÜBİTAK 2209-A/B üniversitesi öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı eğitim seminerine davetlisiniz. Fakültemiz geneline Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOMER) Proje Destek Hizmetleri Birimi tarafından eğitim semineri gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında, “2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” ve “2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri“ destekleme programları 2022 yılı 2. dönem başvuruları başlamıştır. Programların amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır. Çağrı Adı Bütçe Kapanış Tarihi Çağrı Metni 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı* 6.000 TL 10.11.2022 2209-A Çağrı Metni 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı* 7.500 TL** 10.11.2022 2209-B Çağrı Metni * Araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri de akademik danışman olabilir. Birleşik doktora öğrenimi gören araştırma/öğretim görevlileri, akademik danışman olabilmek için doktora yeterliliğini almış olmalıdır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi gören araştırma/öğretim görevlileri için yeterliliği almış olma koşulu aranmaz. Doktora öğrenimine başlamamış olan araştırma/öğretim görevlileri akademik danışman olamaz. ** Akademik ve sanayi danışmanları için proje başına 1.000 TL danışman desteği verilmektedir. TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) üzerinden alınacak başvuruların başvuru sürecini başlatmak için tıklayınız. Detaylı Bilgi ve Destek İçin; Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOMER) Proje Destek Hizmetleri Birimi projedestek@erciyes.edu.tr

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Ön Lisans ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları

28.02.2022

6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde yapılan değişiklik sonucunda azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Söz konusu Kanunun maddesinin uygulama esasları Üniversitemiz Senatosunun 03/02/2022 tarihli ve 03 sayılı toplantısında "Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Ön Lisans ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları" kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Fakültemiz öğrencilerinden 2021-2022 eğitim - öğretim yılında azami öğrenim sürelerini tamamlamış son sınıf öğrencilerine aşağıdaki takvimde belirtilen tarihlerde başvurmaları halinde 2 sınav hakkı verilecektir. 2 sınav hakkını kullanmak için 18 Mart 2022 mesai bitimine kadar ilgili öğrenciler Fakültemize dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır. 2 sınav hakkını kullanmak için başvuru yapan öğrencilerden katkı payı / öğrenim ücretlerini süresi içerisinde yatırarak sınava girmeye hak kazananların listeleri ileri bir tarihte fakülte web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Sınav Başvuru Tarihleri 07 – 25 Mart 2022 Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti yatırma tarihleri 4 – 15 Nisan 2022 1. Sınav Tarihleri 13 Haziran – 03 Temmuz 2022 2. Sınav Tarihleri 1-21 Ağustos 2022

Üniversitemiz 2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Senato Kararı

15.02.2022

Üniversitemiz 2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Senato Kararı 1. 2021-2022 Güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yürütülmesine, 2. Uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim öğretim ile yürütülmesine; Yüz yüze yapılacak uygulamalı eğitimlerin, programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri gözetilerek, ilgili birimlerin yetkili kurullarında alınacak karar ve Senatonun onayı ile dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine, 3. Teorik derslerin yüz yüze eğitim öğretim ile yürütülmesine; öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve salgının seyri dikkate alınarak Üniversitemizin akademik birimlerinin kararı ve senatonun onayı ile gerektiğinde çevrimiçi platformlarda da yapılabilmesine, 4. Sadece teorik ders alan öğrencilerimizden yüz yüze eğitime katılmak istemeyenler için çevrimiçi platformlardan arşivden dersleri takip edebilme imkânının sunulmasına, 5. 5i derslerinin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, Yabancı Dil ve İş sağlığı güvenliği) çevrimiçi olarak yürütülmesine, 6. Oturum sayılarının artırıldığı ve seyreltilmiş grup prensiplerinin uygulandığı teorik ve uygulamalı derslerde sürenin her bir ders saati için 35 dakika olması, 15 dakika ara verilmesi ve blok ders yapılmamasına, 7. Gerek yüz yüze, gerekse çevrimiçi derslerde mevzuat gereği devam koşulu aranmasına, 8. Teorik ve uygulamalı derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılması; birimlerin ve derslerin özelliğine göre, ölçme değerlendirme yöntemlerinin, ödev, proje, sunum, küçük sınavlar ve benzeri süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici etkinliklerle zenginleştirilmesi ve ders başarı puanı belirlenmesinde anılan dönem içi etkinliklerinin de yılsonu sınav sonuçlarına dâhil edilmesine, 9. Yüz yüze eğitim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dâhil olması için teşvik edilmesi ve tüm binalara HES kodu ile girişin sağlanması ve COVID-19 aşı kartı ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi istenmesine, 10. Üniversitemizin kapalı mekânlarında maske, mesafe ve temizlik koşullarının zorunlu olması, derslik ve laboratuvarlara taze hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesi ve ilgili ders sorumluları tarafından tedbir alınması, dersler sırasında sürekli konuşarak dersi yürütmekte olan öğretim elemanlarının ihtiyaç duyması halinde maske yerine siperlik kullanabilmesine, 11. Küresel salgın koşulları nedeniyle yurtdışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler, kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrenciler, istemde bulunmaları durumunda, kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

Fakültemiz Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alacaktır

27.10.2021

2021 ÖZYES Ek Yerleştirme Sınav Kılavuzunu indirmek için tıklayınız İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI BÖLÜM PROGRAM KONTENJAN Heykel Heykel Anasanat Dalı 9 Seramik ve Cam Tasarımı Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı 15   BAŞVURU ŞEKLİ VE ŞARTLARI Başvurular http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresi ile elektronik ortamda yapılacak, şahsen ve posta ile başvuru geçersizdir ve işleme alınmayacaktır. Belgeler http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresine PDF formatında yüklenecektir. Elektronik işlemin online onaylanması ile oluşacak “Başvuru Belgesi” çıktısının alınması gereklidir. Başvurular 28 Ekim-05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. T.C. Vatandaşı olmak. En az lise ve dengi okul mezunu olmak. 2021 TYT'den en az 140 puan almış olmak. BAŞVURU VE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2021 TYT Sonuç Belgesi Başvuru Belgesi (http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresinden alınmış çıktı) Nüfus Cüzdanı Lise ve Dengi Okul Diploması SINAV TARİHLERİ 09 Kasım 2021 tarihinde arasında Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Sınav sonuç listeleri Fakülte binaları ile WEB sitesinde 09 Kasım 2021 tarihinde ilan edilecektir. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ Kesin kayıtlar, 10 Kasım 2021 tarihleri arasında online yapılacaktır. Yedekler için kayıt tarihi ise 11 Kasım 2021 tarihinde online yapılacaktır.