Duyurular

Canlı Model Alım Duyurusu

27.09.2021

Güzel Sanatlar Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim güz ve bahar döneminde çalıştırılmak üzere, aşağıdaki listede belirtilen şartlara sahip 3 adet canlı model alacaktır. Not: Aday başvuruları 11 Ekim 2021 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binası zemin katındaki Yazı İşleri Bürosuna yapılacaktır. Canlı Model Alımı İçin Aranılan Şartlar: Vücut bütünlüğüne sahip olmak, Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip olması, (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup göreve başlamadan alınacak) En az lise mezunu olmak, T.C vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak, Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak, 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İletişim ve detaylı bilgi için: Tel:(0352)207 66 66 Dahili: 34018 (0352) 437 52 81

ERÜ GSF 2021 Özel Yetenek Sınavı İlan Metni

06.08.2021

ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI BÖLÜM PROGRAM KONTENJAN Görsel İletişim Tasarımı Grafik Tasarımı Anasanat Dalı 15 Heykel Heykel Anasanat Dalı 15 Müzik Müzik Anasanat Dalı 20 Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı 10 Resim Resim Anasanat Dalı 20 Seramik ve Cam Tasarımı Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı 15 BAŞVURU ŞEKLİ VE ŞARTLARI Başvurular http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresi ile elektronik ortamda yapılacak, şahsen ve posta ile başvuru geçersizdir ve işleme alınmayacaktır. Belgeler http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresine PDF formatında yüklenecektir. Elektronik işlemin online onaylanması ile oluşacak “Başvuru Belgesi” çıktısının alınması Başvurular 30 Ağustos-04 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. T.C. Vatandaşı olmak. En az lise ve dengi okul mezunu 2021 TYT'den en az 150 puan almış Önemli Not: 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2021-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Aksi taktirde 2020-TYT puanını kullanamayacaklardır. BAŞVURU VE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2021 TYT Sonuç Belgesi Başvuru Belgesi (http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresinden alınmış çıktı) Nüfus Cüzdanı Lise ve Dengi Okul Diploması Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde ve yüz hatları kolaylıkla tanınabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) SINAV TARİHLERİ 15-16 Eylül 2021 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Sınav sonuç listeleri Fakülte binaları ile WEB sitesinde 22 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ Kesin kayıtlar 27-28 Eylül 2021 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır. Yedekler için kayıt tarihi ise 29-30 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. 2021 ÖZYES Sınav Kılavuzunu indirmek için tıklayınız ENGELLİ ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ İstenen Belgeler Aday tarafından doldurulmuş Başvuru Formu Sağlık Raporu 2021 TYT Puanı Lise Diploması İstenilen belgelerin, 07.09.2020 tarihine kadar gsfdekan@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Önemli Not: 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2021-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Aksi taktirde 2020-TYT puanını kullanamayacaklardır. Engelli Aday Başvuru Formu için tıklayınız