Duyurular

2020 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları

18.09.2020

ONLINE KAYIT SİSTEMİ (ÖBİSİS)’DEN KAYIT İŞLEMLERİ 2020-ÖZYES sonucuna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında fakültemiz bölümlerine girmeye hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini 29-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ÖBİSİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) sisteminden yapabileceklerdir. Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kaydımı nasıl yapabilirim? Online kayıt sistemi üzerinden https://obisis.erciyes.edu.tr adresine girerek “Online Kayıt” bölümünden kayıt yaptırabilirsiniz. Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kaydımı hangi tarihler arasında yaptırabilirim? Online kayıt sistemi üzerinden 29-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yaptırabilirsiniz. Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden yedek kaydımı hangi tarihler arasında yaptırabilirim? Online kayıt sistemi üzerinden 1-2 Ekim 2020 tarihleri arasında yaptırabilirsiniz. Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) yaptırdığıma dair belgemi nasıl alabilirim? Kayıt yaptırdığınıza dair belge çıktısını (öğrenci belgesini) ÖBİSİS üzerinden alabilirsiniz. Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye herhangi bir belge vermem gerekiyor mu? Kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri ve belge getirmelerine gerek yoktur. Ders kaydı ne zaman ve nasıl yapılır? İlk kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Ders kayıtlarını 28 Eylül-06 Ekim 2020 tarihleri arasından ÖBİSİS’ten yapacaklardır. Not: Pandemi sürecinden dolayı adayların kayıtları online yapılacak olup, kesinlikle yüzyüze kayıt gerçekleştirilemeyecektir. Kayıt işlemleri için fakültemize gelmenize gerek yoktur. Resim, Heykel, Grafik ve Seramik ASD Yerleştirme Sonuçları Müzik ve Geleneksel Türk Müziği ASD Yerleştirme Sonuçları Müzik Bölümü Engelli Aday Yerleştirme Sonuçları

2020 Özel Yetenek Sınavı İlanı

27.07.2020

ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI BÖLÜM PROGRAM KONTENJAN Görsel İletişim Tasarımı Grafik Tasarımı Anasanat Dalı 15 Heykel Heykel Anasanat Dalı 15 Müzik Müzik Anasanat Dalı 20 Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı 10 Resim Resim Anasanat Dalı 20 Seramik ve Cam Tasarımı Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı 15 BAŞVURU ŞEKLİ VE ŞARTLARI Başvurular http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresi ile elektronik ortamda yapılacak, şahsen ve posta ile başvuru geçersizdir ve işleme alınmayacaktır. Belgeler http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresine PDF formatında yüklenecektir. Elektronik işlemin online onaylanması ile oluşacak “Başvuru Belgesi” çıktısının alınması Başvurular 01-05 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. T.C. Vatandaşı olmak. En az lise ve dengi okul mezunu 2020 TYT'den en az 150 puan almış BAŞVURU VE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2020 TYT Sonuç Belgesi Başvuru Belgesi (http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresinden alınmış çıktı) Nüfus Cüzdanı Lise ve Dengi Okul Diploması Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde ve yüz hatları kolaylıkla tanınabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) SINAV TARİHLERİ 15-16 Eylül 2020 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Sınav sonuç listeleri Fakülte binaları ile WEB sitesinde 22 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecektir. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ Kesin kayıtlar 29-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır. Yedekler için kayıt tarihi ise 01-02 Ekim 2020 tarihleri arasındadır. 2020 OYS Sınav Kılavuzunu indirmek için tıklayınız ENGELLİ ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ İstenen Belgeler Aday tarafından doldurulmuş Başvuru Formu Sağlık Raporu 2019/2020 TYT Puanı Lise Diploması İstenilen belgelerin, 07.09.2020 tarihine kadar gsfdekan@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Engelli Aday Başvuru Formu için tıklayınız

Uzaktan Eğitim Sınav Süreci İle İlgili Yeni Duyuru

03.05.2020

Uzaktan Eğitim Sınavlarıyla İlgili Önemli Duyuru! 30 Nisan 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Üst Yönetim Toplantısında Uzaktan Öğretim Süreciyle İlgili alınan kararlar şöyledir; Uzaktan Öğretim yoluyla yürütülen derslerin ara sınavlarının ödevlendirme şeklinde yapılması ve değerlendirilmesi, Pandemi durumuna göre final ve bütünleme sınavlarının online ya da yüz yüze şeklinde yapılmasına ilişkin kararın Mayıs ayı sonu itibariyle verilmesi, alınan karar çerçevesinde final ve bütünleme sınavlarının 6 Haziran-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması, Final ve Bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından şartların uygun olması ve ilgili onayların alınması durumunda yaz okulu olan birimlerde 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında yaz okulunun yüz yüze ya da online olarak açılabilmesi kararları alınmıştır. Pandemi tedbirleri uyarınca üniversitemiz senatosu tarafından alınan bu kararlar doğrultusunda, fakültemiz bölüm programlarında yer alan uygulama ve teorik derslerin lisans vize sınavlarının ödev teslimi şeklinde yapılmasına, 4-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında ödevlerin içeriği, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenerek gerçekleşmesine karar verilmiştir. Bu nedenle öğrencilerimizin ödevlerin teslimi ve içeriği için uzaktan eğitim portalı üzerinden (erudm.erciyes.edu.tr) her bir ders için o dersin sorumlusu olan öğretim elemanıyla irtibat halinde olması gerekmektedir. Vize ödevleri, takibi ve değerlendirilmesi yine Erciyes Eğitim Portalı üzerinden yapılacaktır. Ödevlerin en son teslim tarihi 31 Mayıs 2020 ve Arasınav notlandırma ağırlığı %30 olarak olarak belirlenmiştir. ------- Güncelleme: 11.05.2020 Uzaktan Eğitim Sınavlarıyla İlgili Önemli Duyuru! 30 Nisan 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Üst Yönetim Toplantısında Uzaktan Öğretim Süreciyle İlgili alınan kararlar temel alınarak GSF Programlarında yer alan uygulamalı ve teorik derslerde verilecek vize ödevleriyle ilgili gerek ortak özellikler taşıyan derslerin öğrenim çıktıları, gerekse vize ödevlerinde kullanılacak ölçme ve değerlendirmeler arasında tutarlılık ve şeffaflık sağlanması amacıyla aşağıda verilen kararlar alınmıştır. Pandemi tedbirleri uyarınca üniversitemiz senatosu tarafından alınan bu kararlar doğrultusunda, Uzaktan Öğretim yoluyla yürütülen derslerin ara sınavlarının ödevlendirme şeklinde yapılacak ve değerlendirilecektir. Pandemi durumuna göre final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi ya da yüz yüze şeklinde yapılmasına ilişkin kararın Mayıs ayı sonu itibariyle verilecek olup, alınan karar çerçevesinde final ve bütünleme sınavlarının 06 Haziran-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Final ve Bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından ancak şartların uygun olması ve ilgili onayların alınması durumunda yaz okulu olan birimlerde 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında yaz okulunun yüz yüze ya da çevrimiçi olarak açılabilmesi kararları alınmıştır. Fakültemiz bölümlerine ait müfredatlar da yer alan uygulama ve teorik derslerin lisans vize sınavlarının ödev teslimi şeklinde olup, 04-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerimizin ödevlerin teslimi ve içeriği için uzaktan eğitim portalı üzerinden (erudm.erciyes.edu.tr) her bir ders için o dersin sorumlusu olan öğretim elemanıyla irtibat halinde olması gerekmektedir. Vize ödevleri, takibi ve değerlendirilmesi yine Erciyes Eğitim Portalı üzerinden yapılacaktır. Ödevlerin en son teslim tarihi 31 Mayıs 2020 ve Arasınav notlandırma ağırlığı %30 olarak olarak belirlenmiştir. Vize Ödevlendirmelerinde kullanılacak ödev ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin bölümler temelinde belirlenen genel ölçme ve değerlendirme boyutları dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim elemanları tarafından belirlenmesine, Uygulamalı ve teorik dersler temelinde verilecek vize ödevleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin ödev verilirken öğrenciyle paylaşılmasına, Ödevler istenirken dersin kodu, öğrenci numarası gibi bilgilerle ödev talep edilmesine, Her bölümün her bir ders için kendi içinde hazırlayacağı ödevlerin içeriği, en az ve en çok sayfa sayısı, dersin ölçme ve değerlendirmesi gibi uygulamalı ve teorik dersler veya her iki kapsamda olan dersler için yaptığı çalışmaları belgelemesine ve istendiği takdirde ilgili birime sunmakla yükümlü olduğuna, Bu kapsamda Ders sorumlusu Öğretim elemanı tarafından Vize Sınavı Bilgilendirme ve Değerlendirme Formunun (dersin adı, kodu, tipi, teorik veya uygulamalı olup olmadığı, konu sayısı, varsa ders sürecindeki diğer ödevlerin vize notuna etkisi, vize ödevi ölçme ve değerlendirme ölçütlerini içeren ) hazırlanıp e-mail yoluyla öğrencilere ve bölüm başkanlıklarına iletilmesine, Vize değerlendirilmesi yapılırken öğrenci devamsızlığının gözetilmeyeceğine, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli bir mazeret göstererek ödev gönderemeyen öğrenciler için 1-2 günlük ek süre verilebileceğine, ancak süre dolmasına rağmen hiç ödev göndermeyenlerin vize ödevi notunun “0” sıfır olmasına, 14 haftalık konular dahilinde verilen ders bilgi paketind belirtilmeyen ödevler varsa belirtilmesine ve bu ödevlerin genel vize notu ortalamasına olan etkisinin bölümler temelinde tutarlılık ve şeffaflık ilkesi gözetilerek Ölçme ve değerlendirme tablosu yoluyla öğrencilerle paylaşılmasına, Öğrencilerin Erciyes Üniversitesi uzaktan öğretim modülü http://erudm.erciyes.edu.tr portalında yer almayan herhangi bir konudan vize sınavında sorumlu tutulmayacağına, Vize Ödevlerinin tesliminin öncelikle öğretim elemanlarına verilen Zimbra uzantılı yeni Erciyes mail adresine yapılmasına, 01-15 Haziran 2020 tarihleri arasında Vize notlarının eğitmen programına girilmesine karar verilmiştir. GSF Dekanlığı