Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Kayseri Matbaa ve Reklam Sektörü Temsilcileriyle Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirdi

Fakültemiz dekanı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü başkanı Prof. Dr. Aygül AYKUT ve Görsel İleitşim Tasarımı Bölümü akademik personeli, Kayseri matbaa ve reklam sektörü temsilcileriyle 22.12.2020'de dış paydaş toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Kayseri grafik tasarım piyasasında sektörün ve akademinin beklentileri, istekleri, yaşanan problemler ve ileriye dönük işbirlikleri görüşüldü. Toplantıya sektörden Ömer TAHTASAKAL, Muhammet GÖKTAŞ, Hayati YILMAZ, Ali SARAÇOĞLU, Turan TAHTASAKAL katıldı. Sanatçı Mahmut KARATOPRAK toplantıda kıymetli fikirleriyle yer aldı.