Kalite Güvence Sistemi

Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Ziyaret Planı tıklayınız.

2019 Birim İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2018 Birim İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2017 Birim İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2019 Birim Faaliyet Raporu için tıklayınız.

Fakültemiz Kalite Güvence Sistemi Komisyonu yapılanma şeması için tıklayınız.

Akreditasyon Ön Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Sunumu için tıklayınız.

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  • Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Fakülte Yönetim Kuruluna sunmak,

  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Fakülte Yönetim Kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde iç, dış paydaşları ve kamuoyu ile paylaşmak,

  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.