Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları (24.09.2020)

Erciyes Üniversitesi Senatosunun 24.09.2020 tarihinde aldığı "Uzaktan Eğitim ile Verilecek Derslere İlişkin Uygulama Usul ve Esasları" hakkındaki karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim ile Verilecek Derslere İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar