Duyurular

ERUZEM Ara Sınav ve Yıl Sonu Sınav Programları

25.11.2020

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ONLINE SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR Çevrimiçi sınavlar için http://sinav.erciyes.edu.tr (alternatif link: https://erciyes-sinav-lms.almscloud.net) adresinden sisteme giriş yapılacaktır. (erciyes.edu.tr adresinden sınavlara giriş yapılamaz.) Öğrencilerimiz Sisteme giriş için Kullanıcı Adı olarak 10 (on) haneli öğrenci numaralarını, Şifre olarak TC Kimlik Numaralarının ilk 6 (altı) hanesini kullanacaklardır. Dikkat: Öğrencilerimizin, kendi girecekleri ilk çevrimiçi sınav tarihinden 24 saat öncesine kadar sisteme girişleri kısıtlanmıştır. Öğrenciler, ancak kendi girecekleri ilk çevrimiçi sınava 24 saat kala sisteme giriş yapabileceklerdir. Her bir sınav için sınav süresi Fakülte web sayfalarında yayınlanan Sınav Programında yer almaktadır. Sınav Başlama saatinden itibaren en geç 5 (beş) dakika içinde sınav sistemine girmiş olmanız gerekmektedir, aksi takdirde daha fazla geciktiğiniz süre sınav sürenizden düşecektir. Sınav başlatılmadan önce sınava ait kurallar, sınav uygulama ekranında öğrencilerimize sunulacak ve kendileri bu kuralları okuyup, onayladıktan sonra sınavlarını başlatabileceklerdir. Sınavlarda önceki soruya geri dönülemeyecektir. Sınavlarda her bir soruya cevap verilmek zorundadır. Soruyu boş bırakmak isteyen öğrenciler Boş Bırak seçeneğini işaretleyeceklerdir. Sınav boyunca, bitime kalan süre ekranda gösterilecektir. Öğrenciler, her bir dersin sınavına bir defa katılım hakkına sahiptir. Süresi içerisinde internet bağlantısı veya elektrik kesilmesi gibi problemlerden dolayı kopmalarda sisteme tekrar giriş hakkı mevcuttur. Bu durumda, sınav yeniden kaldığınız yerden başlayacak ancak ilave süre verilmeyecektir. Sınav süresi bitiminde sistem otomatik olarak sınavı bitirecektir. Öğrencilerimiz sınav süresi bitmeden önce “Sınav Bitir” butonunu seçerek de sınavlarını Sınavını süre bitmeden bitiren öğrenciler tekrar sınava giremezler. Sınavlarda hatalı olduğu düşünülen soru var ise, öğrencilerimiz bu soruya cevap verecekler ve sınav bitiminde dersi veren öğretim üyesi/elamanı ile iletişime geçeceklerdir. ERUZEM’in, sorulan soruların hatalı olup olmadığı konusunda karar verme yetkisi Çevrimiçi Sınavlarda öğrencilerimize Eruzem Destek Hattı üzerinden çevrimiçi teknik destek sağlanacaktır. Eruzem Destek Hattı’na http://eruzemdestek.erciyes.edu.tr adresinden erişilebilmektedir. Önemli: Sınav esnasında zaman kaybetmemek için Eruzem Destek Hattı’na giriş yaparak Cep Telefonu ve E-posta adresinizi sınavlardan önce kaydetmeniz önerilmektedir. Uzaktan eğitimle yapılan sınavlarda Üniversitemiz Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 13. maddesinde yer alan sınavlara ilişkin genel esaslar geçerlidir. Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, sınavlarda tehditle kopya çekmek, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek gibi nedenlerle sınav düzenine uymayan öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nce işlem yapılır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca öğretim elemanlarımızın hazırladığı sınavlar ve sorular, öğretim elemanlarımızın kişisel verisi olarak değerlendirilecektir. Bu sınav ve soruların depolanması, saklanması, başka platformlarda paylaşılması, cevapların dağıtılması gibi durumlarda KVKK ihlali yapan kişi/kişiler sorumludur. Bu ihlali yapan kişiler hakkında yasal işlemler yapılacaktır. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2020‐2021 GÜZ YARIYILI ÇEVRİMİÇİ SINAV PROGRAMI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / RESİM DERS KODU VE ADI SINIFI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ/ELAMANI VİZE TARİH/SAAT/SÜRE FİNAL TARİH/SAAT/SÜRE RES107 SANAT TARİHİNE GİRİŞ 1 PROF.DR. AYGÜL AYKUT 10.12.2020 11:00 / 30 dk. 21.01.2021 11:00 / 30 dk. RES117 SANAT KAVRAMLARI I 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EDA KARAKUŞ 02.12.2020 18:30 / 20 dk. 13.01.2021 18:30 / 25 dk. RES207 SANAT TARİHİ II 2 PROF.DR. AYGÜL AYKUT 04.12.2020 19:00 / 30 dk. 15.01.2021 19:00 / 30 dk.   GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / MÜZİK DERS KODU VE ADI SINIFI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ/ELAMANI VİZE TARİH/SAAT/SÜRE FİNAL TARİH/SAAT/SÜRE MÜZ301 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ V 3 PROF.DR. NİGAR ASGAROVA 30.11.2020 20:00 / 60 dk. 11.01.2021 20:00 / 60 dk. MÜZ327 MÜZİK TARİHİ III 3 ÜCR.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHTAP ULUBAŞOĞLU ÖDEVLENDİRME 13.01.2021 19:00 / 50 dk. MÜZ419 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ VII 4 PROF.DR. NİGAR ASGAROVA 01.12.2020 19:00 / 60 dk. 12.01.2021 19:00 / 60 dk.   GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GRAFİK TASARIMI DERS KODU VE ADI SINIFI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ/ELAMANI VİZE TARİH/SAAT/SÜRE FİNAL TARİH/SAAT/SÜRE GRF119 GRAFİK TASARIMDA BİLGİSAYAR ‐ I 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CANER ŞAHİN 30.11.2020 20:00 / 30 dk. 11.01.2021 20:00 / 30 dk.   GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERS KODU VE ADI SINIFI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ/ELAMANI VİZE TARİH/SAAT/SÜRE FİNAL TARİH/SAAT/SÜRE GTM 325 TÜRK MÜZİK TARİHİ I 3 ÜCR.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHTAP ULUBAŞOĞLU ÖDEVLENDİRME 13.01.2021 19:00 / 50 dk.   REKTÖRLÜK / ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS HAVUZU DERS KODU VE ADI SINIFI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ/ELAMANI VİZE TARİH/SAAT/SÜRE FİNAL TARİH/SAAT/SÜRE AST 151 POPÜLER ASTRONOMİ 1 PROF.DR. İBRAHİM KÜÇÜK 30.11.2020 14:30 / 30 dk. 11.01.2021 14:30 / 30 dk. BES 102 DÜNYA MUTFAKLARI 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SEMA ÇALAPKORUR ÖDEVLENDİRME 23.01.2021 09:30 / 30 dk. BİY 463 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR I 1 PROF.DR. DİLEK DEMİREZEN YILMAZ 04.12.2020 14:30 / 25 dk. 15.01.2021 14:30 / 30 dk. KİMS 233 ÇEVRE KORUMA 1 PROF.DR. UĞUR ŞAHİN 16.12.2020 11:00 / 40 dk. 27.01.2021 11:00 / 40 dk. MAT 225 MATRİS CEBİRİ I 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUZAFFER ATASOY 16.12.2020 12:00 / 50 dk. 27.01.2021 12:00 / 50 dk. MAT 305 MATEMATİK TARİHİ I 1 PROF.DR. MUAMMER KULA 02.12.2020 14:30 / 30 dk. 13.01.2021 14:30 / 30 dk. İLK 204 İLK YARDIM 2 DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZNUR BAŞDAŞ 01.12.2020 12:00 / 30 dk. 12.01.2021 12:00 / 45 dk.

Öğrenci Konseyi Seçim Esasları

03.11.2020

Öğrenci temsilciliği seçimleri için her Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitüde yönetim kurulu kararıyla bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısı başkanlığında üç öğretim elemanından oluşan bir seçim kurulu oluşturulur ve ilan edilir. Erciyes Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi Madde 5'te belirtilen şartları sağlayan   Bölüm/Program/Anabilim   Dalı/Anasanat   Dalı    öğrenci    temsilcisi    adayları 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvurularını OBİSİS aracılığıyla Erciyes Üniversitesi Seçim Kuruluna yaparlar. 16 Kasım 2020 Pazartesi günü adaylar Erciyes Üniversitesi Seçim Kurulu tarafından OBİSİS aracılığı ile ilan edilir ve müteakiben adaylar propaganda faaliyetlerine başlarlar. Propaganda faaliyetleri 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 22.00'de sona erer. Birim seçim kurulları seçimin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Seçimle ilgili esaslar Üniversitemizin web sayfasında ilan yoluyla duyurulur. Öğrenci Temsilcisi, bölümlerdeki Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalına öğrenci alınan Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvarlarda ise, her bir Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerince, kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Seçimler elektronik ortamda OBİSİS üzerinden gerçekleştirilir. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için 23 Kasım 2020 Pazartesi günü birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ının, 24 Kasım 2020 Salı günü ikinci tur seçimlerde ise en az yüzde 50'sinin seçime katılması şarttır. 25 Kasım 2020 Çarşamba günü üçüncü tur seçimlerde katılım oranı şartı aranmaz. Oylama 08.00-18.00 saatleri arasında yapılır. Her bir seçim turunun sonuçları saat 18:00 den sonra OBİSİS'te anında ilan edilir. Üniversitemiz web sayfasında seçim sonuçları ayrıca ilan edilir. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili Bölüm/Program/Anabilim/Anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçimi yapılır. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Üniversite Seçim Kurulunun gözetiminde zoom platformu üzerinden 27 Kasım 2020 Cuma 17:00’ye kadar birim öğrenci temsilcisini seçer (tek bölümlü birimlerde seçilen aday birim öğrenci temsilcisi olarak görev yapar) ve sonuçlar aynı gün Rektörlüğe bildirilir. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Rektör veya Rektör Yardımcısı tarafından 30 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 13:00'de zoom platformu üzerinden toplantıya çağırılır ve bu toplantıda Öğrenci Konseyi organları seçilir. Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranacak Nitelikler MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır; a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması, b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması, ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.