DEĞERLER VE HEDEFLER

Değerler

 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
 • Akademik – Bilimsel Özgürlük
 • Sorgulayıcı Yaklaşım
 • Yüksek Sanatsal-Bilimsel Nitelik
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Katılımcı, Eşitlikçi, Demokratik ve Şeffaf Yönetim
 • Toplumsal Sorumluluk ve Saygı
 • Çevresel Duyarlılık Doğal ve Kültürel Mirasa Saygı
 • Kamu Yararına Öncelik
 • Liyakat
 • Çağdaşlık, Yenilikçilik ve Liderlik
 • Hesap Verebilirlik
 • Adillik
 • İnsan Odaklılık
 • Yaratıcılık
 • Güvenilirlik
 • Evrensellik
 • Çözüm Odaklılık
 • Eleştirel Düşünce
 • Farklılıklara Saygı
 • Paydaş Odaklılık
 • Sürdürülebilirlik Bilinci ile Hareket Etme
 • Temel Hak ve Özgürlüklere Saygı
 • Dürüstlük
 • Estetik duyarlık
 • Akademik mükemmellik
 • İş birliğine açık olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • İdealist olmak
 • Liderlik
 • Kararlılık
 • Katılımcılık
 • Takım bilinci
 • Paylaşımcılık
 • Eğitimde süreklilik
 • Sorumluluk bilinci
 • Kurum aidiyeti
 • Çevre bilinci
 • Personel odaklılık
 • Yüksek standarttaki profesyonellik ve performans