FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Dekanlık makamının görevlendirmesiyle, Fakülte yönetim kurulu idari faaliyetlerde Dekana yardımcı olmaktadır ve Dekanın çağrısı üzerine toplanır.

Komisyonun görevleri:

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen görevleri yapmak;

-Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

-Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

-Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

-Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

-Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

-Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. (2547 sayılı Md.18)

-Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ayrıca, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz (2547 sayılı Md.61)


Adı Soyadı
Görevi
: Dekan
Telefon
: 34158
E-Posta
: noya@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
:
Telefon
: 34063
E-Posta
: aaykut@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
:
Telefon
: 34059 - 34068 (Atölye)
E-Posta
: gokcen@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Üye
Telefon
: 34256
E-Posta
: nonal@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Üye
Telefon
: 34180
E-Posta
: kivancaycan@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Üye
Telefon
: 34162
E-Posta
: ozlemdogan@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı