TARİHÇE

1993­ Yılında kurulan Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim, Heykel, Müzik, Görsel İletişim Tasarımı, Seramik ve Cam Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Mobilya ve Aksesuar Tasarımı, Sahne ve Kostüm Tasarımı, Sahne Sanatları, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı ve Temel Eğitim Bilimleri (Sanat Bilimleri) Bölümleri bulunmaktadır. 1993–1994 Eğitim-öğretim yılında Resim Bölümü, 1994-1995 Eğitim-öğretim yılında Heykel Bölümü, 1995–1996 Eğitim-öğretim yılında Müzik Bölümü, 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve 2006-2007 Eğitim-öğretim yılında da Seramik Bölümü eğitime başlamıştır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Mobilya ve Aksesuar Tasarımı Bölümleri kuruluş aşamasındadır. Fakültemiz bugün her bir bölümü için ayrı binalarda yer alan modern sanat ve tasarım atölyeleri, derslikleri, bilgisayar donanımı, akıllı derslikleri, özel yalıtımlı bireysel çalışma odaları, konser ve sergi salonları ile sanatçı adayı öğrencilerimize çağdaş bir eğitim hizmeti sunmaktadır.

Fakülte bünyesindeki bölümlerin akademik yapılanması şu şekildedir:

Resim Bölümü

  • Resim Anasanat Dalı

Heykel Bölümü

  • Heykel Anasanat Dalı

Müzik Bölümü

  • Müzik Anasanat Dalı
  • Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  • Grafik Tasarımı Anasanat Dalı 

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

  • Seramik Anasanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

  • Yazma Kitap Sanatları Anasanat Dalı

Fakültemizde 6 Profesör, 9 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi, 27 Öğretim Görevlisi, 11 Araştırma Görevlisi ve 10 Ücretli Öğretim Elemanı olmak üzere toplam 73 öğretim elemanı vardır.

Resim Bölümüne 20, Heykel Bölümüne 15, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümüne 15, Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 15, Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalına 20, Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalına 10 olmak üzere her yıl toplam 95 öğrenci alınmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ortalama 1’dir ve bu durum eğitimin niteliğini artırmaktadır.

Fakültemiz Zafer Bayburtluoğlu Sanat Galerisi, öğrenci ve öğretim üyelerimizin yanısıra dışarıdaki sanatçı ve kurumlara da açık olarak hizmet vermektedir. Galeri modern donanıma sahip 3 ayrı sergi salonundan oluşmaktadır.

Öğretim elemanlarımızdan oluşan Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Oda Orkestrası Kayseri’de ve diğer illerde konserler vermektedir.

Erasmus ve Leonardo da Vinci programları çerçevesinde AB ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarıyla öğretim elemanı, öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde ayrıca ulusal ve uluslararası toplantılar ve sergiler düzenlenmektedir.

Fakültemizde 2013–2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bologna sürecine uyum kapsamında öğrencilerin iş yükünü dikkate alan Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) geçilmiştir.

Fakültemiz European League of the Arts (ELIA) ve International Council of Fine Art Deans (ICFAD) üyesidir.

Fakültemiz Bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Öğrenci kontenjanı, özel yetenek sınavının şartları ve sınav tarihleri eğitim öğretim yılı sonunda basın-yayın organları ve web sitesi kanalıyla duyurulmaktadır.

Tarihçe

Sanat eğitiminde bir “Marka” olma idealini taşıyan ve 1993 Yılında (Resim, Heykel, Müzik Bilimleri, Sinema-Televizyon, Seramik, Sahne Dekorları ve Kostüm Bölümleri açılmak üzere) kurulan Fakültemiz, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Resim ve Heykel, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında da Müzik Bilimleri ve Sinema-Televizyon bölümlerine öğrenci alarak öğretime başlamıştır. 2002 Yılında İletişim Fakültesi'nin kurulması ile Sinema-Televizyon Bölümü bu fakülteye bağlanmıştır.

Müzik Bilimleri Bölümü'nün adı 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Müzik Bölümü olarak değiştirilmiştir.

2005 yılında Grafik Tasarımı Bölümü'nün açılması gerçekleşmiş, 2006 yılında bu bölüme ve Seramik Bölümüne öğrenci alınması, yine aynı yılda Sahne Dekorları ve Kostüm Bölümün adının Sahne Sanatları Bölümü olarak değiştirilmesi ve bunun içinde Tiyatro Anasanat Dalının açılması, Müzik Bölümü içerisinde Çalgı Anasanat Dalı açma çabaları başlatılmıştır.

2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Müzik tezli yüksek lisans programı açılmıştır. Böylece akademisyenliğe adım atmak isteyen öğrencilerimize fırsat sağlanmıştır. Müzik ve Resim programlarını bitirip öğretmen olmak isteyenler için de 2004 yılından itibaren üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1,5 yıllık Orta Öğretim Müzik Öğretmenliği ve Orta Öğretim Resim Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Enstitüsü de faaliyete geçirilmiş olup; 2006-2007 akademik yılından itibaren Resim, Heykel, Müzik, Seramik ve Grafik Tasarımı alanlarında Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programları aktiftir.