FAKÜLTE KURULU

Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında, Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa Fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. -Fakülte Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. -Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır. -2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen görevleri yapar. -Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım faaliyetleriyle ilgili esasların belirlenmesi, programlanması, planlanması ile ilgili kararlar alır. -Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçer. -Senatoya Fakülte temsilcisi öğretim üyesini seçer. -Fakülte işleyişine ilişkin taslak çalışmaları ve yönergeleri görüşüp Rektörlüğe sunulmak üzere karara bağlar. -Alınacak öğrencilerle ilgili yurt içi ve yurt dışı kontenjanları belirler. -Erasmus Değişim Programı/İkili Anlaşmalar kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin alacakları derslerin eşleştirilmelerini, başarı notlarını görüşür ve karara bağlar. -Bölüm açma/kapatma tekliflerini görüşür ve Senatoya sunulmak üzere karara bağlar. -Seçmeli derslerin açılma önerilerini değerlendirir. -Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar


Adı Soyadı
Görevi
: Dekan
Telefon
: 34158
E-Posta
: noya@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
:
Telefon
: 34063
E-Posta
: aaykut@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
:
Telefon
: 34059 - 34068 (Atölye)
E-Posta
: gokcen@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
:
Telefon
: 34110
E-Posta
: oyilmaz@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
:
Telefon
: 34402
E-Posta
: ealparslan@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Bölüm Başkanı
Telefon
: 34256
E-Posta
: nonal@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Üye
Telefon
: 34054
E-Posta
: ozlemgok@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Üye
Telefon
: 34162
E-Posta
: ozlemdogan@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
:
Telefon
: 34202
E-Posta
: lcoruh@gmail.com
Avesis Bağlantısı